Dlaczego i u jakich pacjentów zaleca się analizę składu kamieni moczowych?

Zgodnie z zaleceniami Europejskiego Towarzystwa Urologicznego każdy pacjent z kamicą nerkową powinien mieć oznaczony skład przynajmniej jednego kamienia – wydalonego samodzielnie, usuniętego operacyjnie, czy skruszonego falą uderzeniową generowaną zewnątrzustrojowo (ESWL).

Na podstawie uzyskanych wyników można zalecić wykonanie dodatkowych badań metabolicznych krwi i moczu, mających na celu wykrycie przyczyny nawracającej kamicy, a następnie eliminację lub leczenie przyczynowe choroby, której kamica moczowa jest jedynie objawem.

Europejskie Towarzystwo Urologiczne zaleca oznaczenie składu kamieni moczowych:

 • U wszystkich pacjentów z pierwszorazową kamicą układu moczowego
 • U wszystkich pacjentów z nawrotową kamicą moczową, która wystąpiła mimo leczenia zapobiegawczego
 • U wszystkich pacjentów ze wczesną nawrotową kamicą moczową, która wystąpiła po całkowitym wyleczeniu (usunięciu złogów z układu moczowego)
 • U wszystkich pacjentów z późną nawrotową kamicą moczową, ponieważ skład złogu mógł ulec zmianie

Z kolei wykonanie badań metabolicznych po zbadaniu składu kamieni moczowych powinno być przeprowadzone:

 • U wszystkich pacjentów z pozostałymi fragmentami kamieni w układzie moczowym
 • U wszystkich pacjentów z nawrotową kamicą moczową
 • U wszystkich pacjentów z czynnikami ryzyka kamicy nerkowej.

Na podstawie wyników analizy można zalecić leczenie farmakologiczne, które w sposób istotny może zmniejszyć ryzyko tworzenia się nowych kamieni 
Ponadto, na podstawie wyników analizy można ułożyć odpowiednią dietę zmniejszającą ryzyko tworzenia się nowych kamieni w układzie moczowym.

Jakie kamienie mogą zostać poddane analizie?

Oferowane przez Praktykę Lekarską MEDIQUS badanie pozwala na dokładne określenie składu chemicznego kamieni moczowych:

 • Usuniętych operacyjne z nerki, moczowodu, pęcherza moczowego
 • Wydalonych samoistnie z układu moczowego

Zwykle do celów analizy wystarczający jest niewielki kamień średnicy 2-3 mm.

Jak odbywa się badanie składu kamieni moczowych tą metodą?

Analiza jest wykonywana w wysoce wyspecjalizowanym laboratorium przez odpowiednio wykwalifikowany personel.

Porównanie oferowanej przez Praktykę Lekarską MEDIQUS metody chemicznej oznaczania składu kamieni, z dwiema najdokładniejszymi metodami fizycznymi (spektroskopia w podczerwieni i badanie rentgenowskie), które są nieosiągalne w Polsce, wykazuje, że daje ona wyniki niemal identyczne, co gwarantuje najwyższą dokładność i wiarygodność uzyskanych wyników.

Analiza chemiczna składu kamieni wymaga staranności i odpowiedniego czasu. W związku z tym na wynik badania oczekuje się około dwóch tygodni.

Do wyniku analizy kamienia dołączane są informacje na temat stosowania właściwej diety, która jest dobierana w zależności od stwierdzonego typu kamicy. Zastosowanie się przez pacjenta do podanych wskazówek odnośnie pokarmów i płynów jakie powinny być spożywane oraz, takich których powinno się unikać, zapobiega tworzeniu się kamieni i zmniejsza ryzyko nawracania złogów w układzie moczowym.

Jak dostarczyć swój kamień do analizy?

Kamień do analizy należy zapakować - najlepiej w torebkę foliową zamykaną z tzw. struną oraz dołączyć kartkę z opisem, na której będą następujące dane:

 • Imię i nazwisko,
 • Data urodzenia lub
 • PESEL,
 • Telefon kontaktowy

Tak przygotowany i opisany kamień należy:

 • Przynieść osobiście do gabinetu LUB
 • Przesłać pocztą (dodatkowe informacje dla osób wybierających tę opcję są zamieszczone poniżej)

W przypadku kontaktu osobistego zapewniam zamykane torebki foliowe na kamienie moczowe.

Ile kosztuje analiza kamienia moczowego i jak odebrać wynik?

Koszt wykonania analizy wynosi 200 zł.

Wyniki można odebrać:

 • Osobiście
 • Drogą poczty elektronicznej (na adres e-mail)
 • Istnieje możliwość odesłania pocztą wyniku analizy kamienia moczowego po wcześniejszym przelaniu kwoty na konto bankowe

Szczegółowe informacje udzielane są pod numerem telefonu rejestracji/informacji:
575 876 564 lub na klawiaturze swojego telefonu wybierz: 575UROLOG

W przypadku wysyłania kamienia do analizy pocztą, przesyłkę proszę kierować na adres: MEDIQUS Praktyka Lekarska Tomasz Gołąbek, ul. Czerwone Maki 55/18, 30-392 Kraków.

Informacje dla osób, które nie dostarczają kamienia osobiście do Praktyki Lekarskiej MEDIQUS, a wybiorą opcję przesłania złogu.

Jak odpowiednio wybrać kamień do analizy?

Proszę przygotować jeden mały kamień moczowy do wysyłki (wystarczy 2-3mm średnicy). Kamień ten ulegnie zniszczeniu podczas analizy jego składu. Może to być kamień usunięty operacyjnie z nerki, z moczowodu, z pęcherza moczowego lub urodzony samodzielnie.

Badane są wyłącznie kamienie pochodzące z układu moczowego. Nie bada się kamieni z pęcherzyka żółciowego.


Jak zabezpieczyć kamień?

Proszę przygotować szczelny pojemnik transportowy na kamień moczowy - najwygodniejsza będzie torebka ze struną - szczelnie zamykany foliowy woreczek, który zmieści się do koperty.


Jak opisać kamień?

Na kartce papieru proszę podać swoje podstawowe dane identyfikacyjne:

 • Imię i nazwisko,
 • Data urodzenia lub
 • PESEL,
 • Telefon kontaktowy

Proszę napisać, czy wynik analizy przesłać e-mailem, czy pocztą tradycyjną i w zależności od wybranej opcji podać adres e-mail lub adres do wysyłki wyniku. Proszę przygotować 2 (dwie) takie kartki.


Przygotowanie wysyłki kamienia

Kamień proszę włożyć do torebki transportowej razem z dwoma kopiami Państwa danych osobowych i szczelnie zamknąć torebkę, aby kamień z niej nie wypadł.


W jaki sposób wysłać kamień?

Zamkniętą torebkę z kamieniem oraz 2-ema karteczkami zawierającymi Państwa dane osobowe wymienione powyżej, proszę włożyć do koperty i wysłać pocztą priorytetową lub listem poleconym albo przez kuriera na adres: MEDIQUS Praktyka Lekarska Tomasz Gołąbek, ul. Czerwone Maki 55/18, 30-392 Kraków.


Potwierdzenie otrzymania kamienia do analizy przez e-mail

Dotyczy osób, które podadzą adres e-mail: 

Wkrótce po otrzymaniu Państwa przesyłki z kamieniem i sprawdzeniu, czy Pani/Pana kamień moczowy nadaje się do analizy, otrzymacie Państwo e-mail potwierdzający otrzymanie kamienia. W e-mailu podany będzie również numer konta bankowego, na który należy przelać pieniądze


Potwierdzenie otrzymania kamienia do analizy przez telefon

Dotyczy osób, które nie mają lub nie podadzą adresu e-mail:

Po otrzymaniu Państwa przesyłki z kamieniem i sprawdzeniu, czy Pani/Pana kamień moczowy nadaje się do analizy, otrzymacie Państwo SMS lub będzie wykonany telefon potwierdzający otrzymanie kamienia. W SMS-ie podany będzie numer konta bankowego, na który należy przelać pieniądze za wykonaną analizę.


Jak zapłacić za analizę kamienia?

Pieniądze proszę przelać na podane w e-mailu lub SMS-sie konto bankowe z dopiskiem w tytule przelewu: "badanie składu kamieni" oraz imieniem i nazwiskiem osoby, której kamień ma być poddany badaniu.

Kwota, którą należy przelać wynosi 200zł.

Analizę Pani/Pana kamienia rozpoczniemy wkrótce po zaksięgowaniu pieniędzy na podanym koncie bankowym.


Kiedy rozpocznie się analiza kamienia?

Wkrótce po zaksięgowaniu pieniędzy na koncie bankowym, rozpoczniemy pełną, procentową analizę chemiczną składu kamienia moczowego.


Ile czeka się na wynik analizy kamienia?

Czas oczekiwania na wynik wynosi około 14 dni roboczych. Jednak w niektórych przypadkach czas ten może się nieznacznie wydłużyć.


Jak odebrać wynik analizy kamienia?

Zazwyczaj po upływie około 14 dni roboczych otrzymacie Państwo pocztą elektroniczną (w postaci pliku w formacie PDF) lub klasyczną (zgodnie z Państwa wyborem) wynik analizy kamienia razem z zalecaną dietą w danym rodzaju kamicy nerkowej, których pokarmów unikać, aby zmniejszyć ryzyko powstawania nowych kamieni w układzie moczowym.

Wynik analizy kamienia moczowego można również odebrać osobiście w Praktyce Lekarskiej MEDIQUS.

Search