Szanowni Państwo,

Nazywam się Tomasz Gołąbek i jestem lekarzem urologiem, na co dzień pracującym w Katedrze i Klinice Urologii Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie.
W 2000 roku, kierując się zainteresowaniami, ukończyłem Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Białymstoku. Następnie po ukończeniu stażu ogólnolekarskiego podjąłem pracę na stanowisku młodszego asystenta w Klinice Urologii Akademii Medycznej w Białymstoku, gdzie pracowałem nieprzerwanie do roku 2005.
W 2004 roku uzyskałem tytuł doktora nauk medycznych po przedstawieniu i obronie publicznej rozprawy doktorskiej zatytułowanej: „Ocena stężenia ołowiu, kadmu oraz wybranych pierwiastków śladowych w tkance nowotworowej pęcherza moczowego”.
Również w 2004 roku uzyskałem prestiżowe stypendium imienia Roberta J. Krane przyznane przez Harvard Medical School oraz Boston University w USA, dzięki któremu od kwietnia 2005 roku odbyłem 15-miesięczny podoktorancki staż naukowo-badawczy oraz Fellowship z neurourologii na Uniwersytecie Harvarda oraz na Uniwersytecie Bostońskim.
Następnie, kierując się chęcią uzyskania jak najlepszego wykształcenia chirurgicznego, po przyjęciu mnie do elitarnego Royal College of Surgeons in Ireland, w Irlandii, w 2006 roku rozpocząłem dwuletnie podstawowe specjalizacyjne szkolenie chirurgiczne w najlepszych klinikach chirurgicznych w Dublinie. Szkolenie to ukończyłem w 2008 roku, zdając wszystkie wymagane egzaminy specjalizacyjne i uzyskałem tytuł specjalisty chirurga I stopnia- tzw. Membership of Royal College of Surgeons in Ireland (MRCSI).
Kolejnym etapem mojego rozwoju było podjęcie w 2008 roku trzyletniego szkolenia z urologii w Szpitalach Klinicznych: Cork University Hospital oraz Mercy University Hospital, Cork, w Irlandii, które ukończyłem w 2011 roku.
Po powrocie do Polski, pracowałem kolejno w Oddziale Urologii Szpitala Wojewódzkiego w Łomży, w Klinice Urologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego Europejskiego Centrum Zdrowia w Otwocku oraz w Katedrze i Klinice Urologii Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie, w którym pracuję do chwili obecnej na stanowisku adiunkta oraz kierownika do spraw naukowo-badawczych i badań klinicznych.
W roku 2015 zdałem z wynikiem bardzo dobrym europejski egzamin specjalizacyjny z urologii, otrzymując elitarny tytuł FEBU (Fellow of the European Board of Urology).
Jestem laureatem licznych międzynarodowych nagród i wyróżnień, które zdobyłem w różnych okresach mojego szkolenia zawodowego, a także stypendystą The European Urological Scholarship Programme (EUSP), uzyskanego z the European Association of Urology (EAU, Europejskiego Towarzystwa Urologicznego) oraz stypendystą American Austrian Foundation oraz Open Medical Institute.
Przez cały okres trwania mojej kariery zawodowej staram się świadomie rozwijać i doskonalić, tak by jak najlepiej pomagać moim pacjentom. W związku z tym odbyłem również kilkumiesięczne staże kliniczne w Szpitalach we Włoszech i Hiszpanii, a także liczne doskonalące teoretyczne i praktyczne kursy prowadzone w najlepszych zagranicznych 
centrach urologicznych na świecie, przez najwybitniejszych specjalistów w dziedzinie urologii. W roku 2011, pod kierunkiem profesora Paula Abramsa w Bristolu w Wielkiej Brytanii ukończyłem szkolenia i pomyślnie zdałem egzaminy oraz otrzymałem certyfikat Instytutu Urologicznego w Bristolu uprawniający mnie do wykonywania badań urodynamicznych. W tym samym roku w uznaniu moich wysiłków i starań w dziedzinie urologii moja biografia została decyzją Rady Publikacji The Marquis Who’s Who, umieszczona w 28-edycji prestiżowej książki pt: „Who’s who in the world”.
Od początku mojej kariery zawodowej nie tylko aktywnie zdobywam wiedzę teoretyczną i praktyczną, ale także prowadzę działalność naukową i dydaktyczną oraz badania kliniczne. Jestem autorem dwóch książek, 6 rozdziałów w innych podręcznikach, ponad 60 prac opublikowanych w prestiżowych czasopismach międzynarodowych. Ponadto ukończyłem studia podyplomowe: „Prowadzenie i monitorowanie badań klinicznych” w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.
W kręgu moich szczególnych zainteresowań urologicznych znajdują się przede wszystkim choroby nowotworowe układu moczowego, jak również kamica układu moczowego, choroby gruczołu krokowego (prostaty) oraz urologia czynnościowa. Specjalizuję się w minimalnie inwazyjnych technikach operacyjnego leczenia schorzeń urologicznych w tym laparoskopii i endoskopii.


Z wyrazami szacunku,

Dr n. med. Tomasz Gołąbek
Specjalista urolog
MRCSI, FEBU

Search