Wizyta

PRZYGOTOWANIE DO WIZYTY UROLOGICZNEJ

PRZYGOTOWANIE DO WIZYTY ENDOKRYNOLOGICZNEJ, DIABETOLOGICZNEJ ORAZ INTERNISTYCZNEJ

 

PRZYGOTOWANIE DO WIZYTY UROLOGICZNEJ 

1. Zgłosić się na minimum15 minut przed ustaloną godziną wizyty.

2. Na pierwszej wizycie mieć przy sobie dowód osobisty celem Państwa zarejestrowania.

3. Mieć przy sobie wszystkie posiadane dowody leczenia (wyniki badań, karty informacyjne, zdjęcia lub płyty z zapisem RTG, USG, tomografii komputerowych itp. wraz z ich opisem). Ułatwi to ocenę Państwa stanu zdrowia, stopnia zaawansowania choroby jak również efektów wcześniejszego leczenia i pozwoli na szybsze postawienie rozpoznania i wdrożenie właściwego leczenia bądź udzielenie dalszych zaleceń.

4. Przynieść ze sobą spis wszystkich obecnie stosowanych leków wraz z podaniem nazwy leku, dawki oraz dawkowania, lub ewentualnie przynieść opakowania po lekach.

5. Na wizytę u urologa należy zgłosić się zawsze z pełnym pęcherzem - umożliwi to w razie potrzeby - wykonanie badania USG z oceną pęcherza i prostaty, które w przypadku braku w nim moczu są niewidoczne. Ponadto odpowiednio wypełniony pęcherz moczowy jest niezbędny do wykonania badania uroflowmetrycznego, jak również pozwoli na wykonanie „od reki” badania ogólnego moczu.
W tym celu na godzinę przed wizytą proszę wypić 3-4 szklanki wody lub innego płynu i powstrzymać się na około 2 godziny od oddawania moczu.

6. Jeżeli będą chcieli Państwo mieć wystawioną receptę refundowaną lub ryczałtowaną (pod warunkiem, że będzie przysługiwać Państwu taka forma wystawienia recepty dla określonego leku w określonej jednostce chorobowej) to konieczne jest przedstawienie przez Państwo lekarzowi dowodu ważności ubezpieczenia zdrowotnego (np. legitymacja ubezpieczeniowa, czy legitymacja emeryta/rencisty).

PRZYGOTOWANIE DO WIZYTY ENDOKRYNOLOGICZNEJ, DIABETOLOGICZNEJ ORAZ INTERNISTYCZNEJ

1. Zgłosić się na minimum15 minut przed ustaloną godziną wizyty.

2. Na pierwszej wizycie mieć przy sobie dowód osobisty celem Państwa zarejestrowania.

3. Mieć przy sobie wszystkie posiadane dowody leczenia (wyniki badań, karty informacyjne, zdjęcia lub płyty z zapisem RTG, USG, tomografii komputerowych, rezonansu magnetycznego itp. wraz z ich opisem). Ułatwi to ocenę Państwa stanu zdrowia, stopnia zaawansowania choroby jak również efektów wcześniejszego leczenia i pozwoli na szybsze postawienie rozpoznania i wdrożenie właściwego leczenia bądź udzielenie dalszych zaleceń.

4. Przynieść ze sobą spis wszystkich obecnie stosowanych leków wraz z podaniem nazwy leku, dawki oraz dawkowania, lub ewentualnie przynieść opakowania po lekach.

5. Jeżeli będą chcieli Państwo mieć wystawioną receptę refundowaną lub ryczałtowaną (pod warunkiem, że będzie przysługiwać Państwu taka forma wystawienia recepty dla określonego leku w określonej jednostce chorobowej) to konieczne jest przedstawienie przez Państwo lekarzowi dowodu ważności ubezpieczenia zdrowotnego (np. legitymacja ubezpieczeniowa, czy legitymacja emeryta/rencisty).

Search